Min vision är att skapa en trygg plats där människor kan möta sig själva och dela erfarenheter med varandra. Tillsammans kan vi då i närvaro och med öppet sinne varsamt utforska det hos oss själva och andra som ännu är okänt – både glädjen och möjligheter samt smärtan och begränsningar.

Våra olika förutsättningar i livet, hur andra tagit emot oss och vårt förhållningssätt till detta, har medfört att vi upplever mer eller mindre stora svårigheter att känna tillit och bejaka oss själva och livet. Vi har blivit avskilda och avskilt oss från andra människor, världen och naturen. Men på en existentiell nivå är vi alltid förbundna med denna helhet. Vi är som noder i ett nät och vi känner av de signaler som förmedlas genom nätet. Vi är ”interconnected”. Kanske kan det existentiella perspektivet hjälpa oss att öppna oss, gå ut ur avskildheten för att söka ett sannare uttryck för oss själva och ärligare relationer?

Som existentiellt inriktad psykolog tänker jag att vi människor ställs inför samma existentiella utmaningar, även om det tar sig olika uttryck för olika personer. Att vara människa innebär att vara i ständig process (Jmf. Human Being). Om vi alla möter existentiella utmaningar och ständigt förändras, i en föränderlig värld – vad har vi då att försvara? Vi delar de existentiella villkoren, som innebär att vi kan känna igen oss i varandra. Skulle vi då inte kunna ha hjälp av att öppna oss och utforska oss själva och dela det djupt personliga på en trygg mötesplats, för att bli mer levande och bli mer oss själva?

Vi är medskapare till oss själva genom hur vi träder fram (lat. exis´-tere). Har du trätt fram i ditt liv? Vem är du? Upplever du mening i ditt liv? Vart går din längtan och vad vill du förverkliga i ditt liv? Kan det komma något gott ut av sårbarhet, begränsningar, lidande och svårigheter? Har du medkänsla med dig själv och andra? Lever du engagerat och passionerat?

På livsfrågorna finns inga svar som är rätt eller fel. Det finns inte heller några ”livsexperter” som vi kan tillfråga. Vi behöver alla söka och finna våra egna svar på de frågor som vår existens ställer. De perspektiv som den existentiella psykologin ger, ditt eget utforskande, delande med andra, samtal och övningar kan underlätta för dig att finna just dina svar.

Jag vänder mig till dig som vill utforska din livsvärld och det som du vill förverkliga i ditt liv. Kanske du upplever bristande mening, inte vet vad du vill förverkliga i ditt liv, att du sitter fast i upprepning av samma livsmönster, upplever relationssvårigheter eller har fysiska sjukdomar och/eller psykologiska symtom av olika slag, t ex stress, ångest, trötthet och nedstämdhet. Men du behöver inte vara i kris eller uppleva psykologiska svårigheter för att kunna ha nytta av att reflektera över din existens.

Kurser & Workshops

Kurser, workshops och retreat skiljer sig något åt när det gäller uppläggning, intensitet och syfte. Även om de har ett besläktat tema kan de ha olika betoning på tanke, känsla, personliga, erfarenheter, lyssnande och förnimmande på en intellektuell, psykologisk och andlig nivå.

De flesta av mina kurser är en blandning mellan kurs och workshop. Jag kallar dem processinriktade kurser. Där varvas miniföredrag på olika aspekter av kursens tema med processinriktat arbete. Vi arbetar enskilt, i mindre grupper och storgrupp med övningar, delande och samtal. Syftet är att deltagarna skall få möjlighet att få ny kunskap och nya perspektiv, få nya erfarenheter och insikter, ompröva tidigare synsätt och förhållningssätt och starta en förändringsprocess i den riktning som du vill ta ut i ditt liv.

Retreat innebär att dra sig tillbaka från vardagen och skapa en trygg plats där det är möjligt att öppna sig för och lyssna djupt till vår inre värld och livet på en existentiell och andlig nivå. Här går vi varsamt in i tystanden som lyssnar till den rikedom som finns bortom våra nuvarande bilder av oss själva och världen.

Psykoterapi

Psykoterapi är en process av ett gemensamt utforskande av din livsvärld, såsom du upplever den, dina svårigheter, din vilja och den mening och de värden du vill uppnå av din förändringsprocess. Jag som psykoterapeut är din medvandrare, genuint intresserad av dig och försöker underlätta din process genom medkänsla, stöd och utmaningar. 

Då jag har kunskap om hörsel- och yrselbesvär och erfarenhet av psykoterapi med patienter som lever med akuta och varaktiga sjukdomar, erbjuder jag även konsultation eller terapi vid sådana besvär

Föreläsningar

Jag har lång och omfattande kunskap och erfarenhet av existentiell psykologi samt hur det kan vara att leva med sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Jag kan erbjuda olika föreläsningar och utbildningar efter era behov och önskemål.

Om Existera