Välkommen till Existera

Existera betyder att träda fram som den man är, att vara sig själv. Det är att våga lägga masker och skydd åt sidan och finnas där på ett självklart och äkta sätt. För att kunna göra detta kan vi behöva stanna upp och ta en paus. Vi kan behöva träna på att vara närvarande, lyssnande och mottagande, utan att värdera. Då möter livet oss, och vi kan börja att varsamt utforska det som vi förnimmer i vår existens.

Ofta har vi tufsats till i livet och godtagit att vara den som omvärlden verkar uppskatta, snarare än den som vi själva upplever oss vara. När det har skett har vi en resa att göra tillbaka till oss själva. Vi kan då även finna och omskapa våra relationer till andra och världen.

Resan till oss själva kan ske på olika sätt som Existera erbjuder genom kurser & workshops, föreläsningar och psykoterapi.