Fokusering

Lyssnande är en konst och en gåva. Något vi behöver återupptäcka och praktisera i vårt samhälle och vår tid. Vi behöver stilla oss och lyssna till vår lågmälda inre dialog, vår kropp och till varandra, i såväl professionella som personliga sammanhang.

Fokusering är en erfarenhetsbaserad metod för kropps- och processinriktat lyssnande till egna inre processer samt till andra människors och klienters livsvärldar. Det är ett sätt att få kännedom om ett slags kroppens kunskap som inte är tillgänglig genom intellektet.

Förhållningssättet i fokusering kännetecknas av närvaro i tiden, rummet och kroppen, öppenhet i icke-vetande, lyssnande, följsamhet, nyfikenhet, vänlighet och varsamhet.

I fokusering framträder ett fenomen som kallas ”felt sense” – ett slags kroppens språk. Felt sense är en komplex helhet som till en början bara kan anas. Den tydliggörs gradvis genom en dialog mellan å ena sidan vår förnimmelse av helheten och å andra sidan de ord, bilder o kroppssensationer som framkommer och upplevs som sanna. Det är en skapandeprocess där vi är mottagare av en verklighet som inte ryms i orden – inte olikt som att skriva poesi.

Fokusering fungerar som egenvård genom närvaro, accepterande och medkänsla med alla aspekter av oss själva. Den erfarenhetsbaserade självförståelsen kan bidra till upplevelsen av att vara mera levande och hemma hos sig själv, ökad trygghet och frimodighet samt oberoende av yttre auktoriteter och teorier. 

Ord kan vara både begreppsliga fängelser och/eller fönster ut mot världen som vi redan är tillhöriga. Genom fokusering låter vi orden födas ur erfarenheterna.

Fokusering kan bidra till

E

Djupare erfarenhetsbaserad självkännedom som når bortom intellektuella kunskaper och teorier. 

E
Att bli mindre överväldigad av känslor, tankar, minnen och din inre kritiker.
E
Ökad närvaro och minskad identifiering med tankar, känslor och vilja.
E
Ökad kontakt med kroppen och lyhördhet för förnimmelser på pre-reflexiv nivå.
E
Ökad varsamhet, ömhet och medkänsla i relation till dig själv och andra.
E
Bejakande av din inneboende nyfikenhet, kreativitet och upptäcka nya vägar.
E
Frigörelse från auktoriteter, såväl yttre som inre.
E
Upptäcka den samhörighet du har med andra och omvärlden – utan att förlora dig själv.

Fokusering utvecklades av Eugene T. Gendlin, filosof och psykoterapeut, för att uppmärksamma, acceptera och inkludera våra erfarenheter och utvecklas som människor i relation till vår omvärld (För mer information: www.focusing.org).

 

 Introduktionskurs i Fokusering för terapeuter och Existentiella Vägledare (MDH): En väg till kroppens kunskap och terapeutisk närvaro.

Fokusering kan bidra till utvecklandet av terapeutisk närvaro i alla terapier. Terapeutisk närvaro innebär att möta klienten fysiskt, känslomässigt, kognitivt och andligen. Där blir terapeutens förmåga att lyssna till och möta sig själv i dessa dimensioner avgörande. Den närvarande terapeuten har förmåga att i nuet vara öppen för och uppmärksamma både egna och klientens förnimmelser samt vara närvarande i icke-vetandet utan att börja tänka och lägga sitt teoretiska raster på sina egna och klientens upplevelser. I fokuseringsorienterad terapi lyssnar terapeuten på klientens felt sense (client´s client) och underlättar klientens förmåga till närvarande uppmärksamhet, förnimmande så att olika delar kan framträda i en process till förändring.

På kursen ges en teoretisk inledning men stort utrymme ges åt praktiska övningar. Vi arbetar enskilt, i par och grupp med övningar, delande och samtal om våra erfarenheter av fokuseringsprocessen.

 

 

Information & Anmälan

E

Tid: 13-14 november 2021.

E

Plats: Järntorgsgatan 12, 5 vån. Göteborg

E

Kostnad: 3.500 kr/person (exkl moms).

E
Ledare: Ulla-Stina Johansson
E

Anmälan & betalning: Senast den 30 oktober till info@existera.net. Begränsat antal platser.

Fokusering runt middagsbordet

Miljön runt vår barndoms middagsbord – där vi matades, åt och fick näring – kan ses som en samling för och vara en ingång till vårt känslomässiga landskap. Hur värdiga vi känner oss, på vilket sätt vi tar plats, hur vi relaterar till mat och ätande, och hur vi interagerar i sociala sammanhang, kan ha sina rötter i interaktionerna som ägde rum medan vi åt som barn.

Denna workshop utforskar dessa teman utifrån grundad närvaro och med stöd av gruppen. Vi tar varsamt och utan att värdera emot det som träder fram och erbjuder det möjligheten att erfaras och förstås på ett nytt sätt.

Deltagare behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av fokusering eller kunskap om någon speciell programvara. De kommer att få en länk till ett Zoom-möte före datumet för workshopen.

Information & Anmälan

E

Tid: 1 1/2 tim. Inget datum planerat för närvarande. Anmäl gärna intresse.

E
Plats: Zoom (Internetbaserat verktyg)
E
Kostnad: 300 kr/person. (exkl. moms)
E
Ledare: Ulla-Stina Johansson
E

Anmälan & betalning: Anmäl gärna intresse. Begränsat antal platser.