Välj en sida

Fokusering

Lyssnande är en konst och en gåva. Något vi behöver återupptäcka och praktisera i vårt samhälle och vår tid. Vi behöver stilla oss och lyssna till vår lågmälda inre dialog, vår kropp och till varandra, i såväl professionella som personliga sammanhang.

Fokusering är en erfarenhetsbaserad metod för kropps- och processinriktat lyssnande till egna inre processer samt i andra människors och klienters livsvärld.

Det djupa lyssnandet i fokusering låter oss upptäcka ”felt sense”, förnimmelser i vår kropp som vill ha vår uppmärksamhet. Vi som ”upplevande jag” kan då uppmärksamma delar av våra erfarenheter (”empiriska jag”) som vill bli kända och inkluderade i våra liv. En process startas där vi får följa och kan bli visad en väg vidare till förändring. Fokusering kan leda till en djupare erfarenhetsbaserad självkännedom, som når bortom intellektuell kunskap och teorier.

Fokusering fungerar som egenvård genom närvaro, accepterande och medkänsla med alla aspekter av oss själva. Genom utövandet av fokusering kan vi i större utsträckning ”äga” våra egna erfarenheter, bli mer hela och bli mer grundade och hemma hos oss själva. Detta kan bidra till ökad trygghet och frimodighet.

Fokusering kan även fungera som ett kompletterande verktyg för människor som arbetar med andra människor. Det innebär att utveckla lyssnandet och hållandet som ”metod”. Att vara grundad, närvarande, öppen, intresserad utan att värdera och varsam när vi tillsammans med den andra i det okända, kan få en terapeutisk i effekt i sig, utan att vi ”gör” något.

Vi möts i en lugn, trygg och meditativ miljö där vi kommer att arbeta utifrån våra erfarenheter här och nu. Vi arbetar enskilt, i par och grupp med övningar, delande och samtal om våra erfarenheter av fokuseringsprocessen.

Fokusering kan bidra till

E
Ökad medkänsla med dig själv och andra.
E
Ökad lyhördhet för och kontakt med kroppen.
E
Att bli mindre överväldigad av känslor, tankar, minnen och din inre kritiker.
E
Bejakande av din inneboende nyfikenhet, kreativitet och upptäcka nya vägar.
E
Upptäcka mening och en ny väg i ditt liv utan att vara styrd av inre eller yttre auktoriteter
E
Upptäcka den samhörighet du har med andra och omvärlden, utan att förlora dig själv.

Fokusering utvecklades av Eugene T. Gendlin, filosof och psykoterapeut, för att uppmärksamma, acceptera och inkludera våra erfarenheter och utvecklas som människor i relation till vår omvärld (För mer information: www.focusing.org).

Introduktion i Fokusering för psykologer: En metod för att få kännedom om kroppens kunskap samt att utveckla Terapeutisk Närvaro

Fokusering kan bidra till utvecklandet av terapeutisk närvaro i olika former av terapier. Dels som terapeutens grundhållning. Dels som Fokuseringsorienterad terapi i det direkta klientarbetet. Terapeutisk närvaro fordrar att terapeuten har utvecklat och praktiserar förmågan till närvaro och djupt lyssnande till egna förnimmelser. Terapeutisk närvaro innebär att möta klienten med hela sig själv i nuet, fysiskt, känslomässigt, kognitivt och andligen. Den närvarande terapeuten har förmåga att i nuet vara öppen för och uppmärksamma både egna och klientens förnimmelser samt vara närvarande i icke-vetandet utan att börja tänka och lägga sitt teoretiska raster på sina egna och klientens upplevelser.

 

Information & Anmälan

E

Tid: 14-15 mars 2020.

E

Plats: Järntorgsgatan 12, 5 vån. Göteborg

E

Kostnad: 3.000 kr/person (inkl moms).

E
Ledare: Ulla-Stina Johansson
E

Anmälan & betalning: Senast den februari till info@existera.net. Begränsat antal platser.

E
Fika, frukt och kursmaterial ingår i avgiften.

Fokusering runt middagsbordet

Miljön runt vår barndoms middagsbord – där vi matades, åt och fick näring – kan ses som en samling för och vara en ingång till vårt känslomässiga landskap. Hur värdiga vi känner oss, på vilket sätt vi tar plats, hur vi relaterar till mat och ätande, och hur vi interagerar i sociala sammanhang, kan ha sina rötter i interaktionerna som ägde rum medan vi åt som barn.

Denna workshop utforskar dessa teman utifrån grundad närvaro och med stöd av gruppen. Vi tar varsamt och utan att värdera emot det som träder fram och erbjuder det möjligheten att erfaras och förstås på ett nytt sätt.

Deltagare behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av fokusering eller kunskap om någon speciell programvara. De kommer att få en länk till ett Zoom-möte före datumet för workshopen.

Information & Anmälan

E

Tid: 1 1/2 tim. Inget datum planerat för närvarande. Anmäl gärna intresse.

E
Plats: Zoom (Internetbaserat verktyg)
E
Kostnad: 300 kr/person. (exkl. moms)
E
Ledare: Ulla-Stina Johansson
E

Anmälan & betalning: Anmäl gärna intresse. Begränsat antal platser.