Kontakt

Ulla-Stina Johansson
Habitare Secum Psykologmottagning
E-post: ulla-stina@existera.net
Telefon: +46 (0)761 16 47 37

Mottagning: Järntorgsgatan 12, 5 vån, Göteborg.

Samtal även via  Skype/Zoom (on-line) och telefon.

Sessions in English are provided.

Se även:Facebook: https://www.facebook.com/existera.net

Varmt välkommen att kontakta mig!

Om mig

 

Jag innehar utbildning som leg. psykolog, leg. psykoterapeut, aukt. existentiell terapeut samt cert. focusingsorienterad terapeut. Arbetar med psykoterapi, handledning samt som lärare i psykologi, psykoterapi, focusing och meditation.

Medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) samt The Focusing Institute.

Godkänt för F-skatt: Habitare Secum

Sedan barndomen har jag haft ett brinnande intresse för vad det vill säga att vara människa och hur jag ska leva. Det har medfört att jag många gånger befunnit mig i gränssituationer och med nyfikenhet, rädsla och bävan spanat in i det okända. Det har även medfört att jag uppehållit mig i gränslandet mellan olika kunskapsområden som t ex psykologi, filosofi, religion, sociologi och medicin. Jag har brottats med och försökt förstå hur allt hänger samman, bortom de akademiska disciplinernas konstruerade uppdelningar av existensen.

Jag började studera psykologi 1972 och har sedan dess fortsatt att fördjupa min förståelse av människan och livet på olika sätt. Mina akademiska studier innefattar psykoanalytisk teori och terapi, fenomenologisk och existentiell filosofi, psykologi och terapi, fokuseringsorienterad psykoterapi, kognitionspsykologi, kognitiv beteendeterapi och neuropsykologi.

På 80- och 90-talen arbetade jag som universitetsadjunkt och forskningsassistent på Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet samt på Borås Högskola. Jag har undervisat på psykologprogrammet och fristående i kurser i bland annat; personlighetspsykologi, existentiell filosofi, psykologi och psykoterapi samt vetenskapsteori.

Jag har erfarenhet av att arbeta som psykolog och psykoterapeut inom psykiatrin samt de senaste 19 åren med patienter, knutna till Hörselverksamheten och Öron-näs och halssjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, som har akuta och kroniska besvär relaterade till hörsel- och balanssystemet.

Jag har sedan många år även studerat, praktiserat och lett grupper i meditation.
För närvarande arbetar jag som lärare i psykologi och psykoterapi på St. Lukas Psykoterapeutprogram, på specialistkurser i existentiell terapi för psykologer samt på Sällskapet för existentiell psykoterapis introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi.

I mitt företag erbjuder jag psykoterapi, handledning samt kurser och workshops.