Välj en sida

Kontakt

Ulla-Stina Johansson
Habitare Secum
E-post: info@existera.net
Telefon: +46 (0)761 16 47 37

Mottagning: Järntorgsgatan 12 i Göteborg. Samtal även via  Skype/Zoom (on-line) och telefon.

Sessions in English are provided.

Se även: www.ullastinajohansson.se
Facebook: https://www.facebook.com/ullastinajohansson.se

Varmt välkommen att kontakta mig!

5 + 3 =

Om mig

Jag arbetar som leg. psykolog, auktoriserad existentiell psykolog, existentiellt inriktad psykoterapeut samt som certifierad fokuseringsorienterad terapeut och lärare.

Medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT).

Sedan barndomen har jag haft ett brinnande intresse för vad det vill säga att vara människa och hur jag ska leva. Det har medfört att jag många gånger befunnit mig i gränssituationer och med nyfikenhet, rädsla och bävan spanat in i det okända. Det har även medfört att jag uppehållit mig i gränslandet mellan olika kunskapsområden som t ex psykologi, filosofi, religion, sociologi och medicin. Jag har brottats med och försökt förstå hur allt hänger samman, bortom de akademiska disciplinernas konstruerade uppdelningar av existensen.

Jag började studera psykologi 1972 och har sedan dess fortsatt att fördjupa min förståelse av människan och livet på olika sätt. Mina akademiska studier innefattar psykoanalytisk teori och terapi, fenomenologisk och existentiell filosofi, psykologi och terapi, fokuseringsorienterad psykoterapi, kognitionspsykologi, kognitiv beteendeterapi och neuropsykologi.

För närvarande arbetar jag som psykolog och psykoterapeut med patienter, knutna till Hörselverksamheten och Öron-näs och halssjukvården, som har besvär relaterade till hörsel- och balanssystemet. På grund av samband mellan kroppsliga, psykologiska, sociala och existentiella faktorer, kan hörsel- och yrselbesvär utlösa krisreaktioner och utvecklandet av en komplex problematik.

Vid sidan om mina anställningar har jag en privatmottagning där jag erbjuder psykoterapi.

Under många år arbetade jag som universitetsadjunkt och forskningsassistent på Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet samt på Borås Högskola. Jag har undervisat på psykologprogrammet och fristående i kurser i bland annat; personlighetspsykologi, existentiell filosofi, psykologi och psykoterapi samt vetenskapsteori.

Jag har sedan många år även studerat, praktiserat och lett grupper i meditation.