Kurser & Workshops

Kurser, workshops och retreat skiljer sig något åt när det gäller uppläggning, intensitet och syfte. Även om de har ett besläktat tema kan de ha olika betoning på tanke, känsla, personliga, erfarenheter, lyssnande och förnimmande på en intellektuell, psykologisk och andlig nivå.

De flesta av mina kurser är en blandning mellan kurs och workshop. Jag kallar dem processinriktade kurser. Där varvas miniföredrag på olika aspekter av kursens tema med processinriktat arbete. Vi arbetar enskilt, i mindre grupper och storgrupp med övningar, delande och samtal. Syftet är att deltagarna skall få möjlighet att få ny kunskap och nya perspektiv, få nya erfarenheter och insikter, ompröva tidigare synsätt och förhållningssätt och starta en förändringsprocess i den riktning som du vill ta ut i ditt liv.

Retreat innebär att dra sig tillbaka från vardagen och skapa en trygg plats där det är möjligt att öppna sig för och lyssna djupt till vår inre värld och livet på en existentiell och andlig nivå. Här går vi varsamt in i tystanden som lyssnar till den rikedom som finns bortom våra nuvarande bilder av oss själva och världen.

Läs mera om Kurser & Workshops