Inspiration

Nätverk för Connection

Vi lever i en föränderlig global värld och kommer i kontakt med olika kulturer, värden och ideal. De globala skeendena med miljöhot, ekonomisk styrning och politisk makt kan upplevas överväldigande och omöjliga att påverka. Många av oss upplever sig vara i exil, som invandrare eller som existentiella migranter. Många längtar efter och söker tillhörighet och autenticitet (äkthet).
En motkraft till dessa globala skeenden och vår vilsenhet i exil är att på olika sätt skapa kontakt med varandra och bilda nätverk. Nätverk där ekonomi, politisk, etnicitet, religiös och sexuell tillhörighet inte skapar hinder för att vara medskapare till oss själva, varandra och den värld vi vill leva i. Nedan finns förslag på länkar till olika nätverk där vi kan engagera oss, utan personlig vinning och särskilda förkunskaper. Detta kan bidra till ökad samhörighet, glädje, hopp och engagemang.

Person-centered and Experiential Psychotherapy & Counselling 

 

 

 

World Day of Listening

World Day of Listening är ett internationellt nätverk som lokalt arrangerar gratis lyssnande den 21 oktober varje år. Alla som instämmer i gruppens vision kan delta och erbjuda gratis lyssnande på torg, köpcentra, parker, skolor och fängelser etc.

Gruppens enda syfte är att lyssna på människors erfarenheter av sin egen situation och världssituationen. Lyssnarna har ingen dold agenda, marknadsför ingenting och gör inget för egen vinning. De erbjuder inte någon behandling och ger inga råd. Tanken är att om vi under en dag verkligen lyssnade på varandra med vänlighet, intresse, engagemang och ett öppet sinne kan detta kanske bidra till ökad förståelse för andras tankar, känslor, attityder och ställningstagande. Kanske kan det bidra till att minska rädslan för det för oss okända och öka förmågan till dialog och samhörighet mellan främlingar. Det här är en slags mild aktivism som kan tydliggöra lyssnandets kraft. Det finns två liknande internationella projekt, Sidewalktalks, www.sidewalktalksf.com och Urbanconfessionals, http://urbanconfessional.org. Kontaktperson för World Day of Listening i Göteborg är Ulla-Stina Johansson. Kontakta mig gärna om ni vill delta i Göteborg eller om ni vill bilda andra lokala grupper i landet.

www.worlddayoflistening.org + https://www.facebook.com/groups/Worldlistening/?fref=ts

Charter for Compassion

Rörelsen ”Stadgar för medkänsla” tror att medkänsla leder till en fredlig värld. De tror att en medkännande värld är möjlig när varje man, kvinna och barn behandlar andra som de själva vill bli behandlade – med värdighet, jämlikhet och respekt. De tror att alla människor är födda med förmågan till medkänsla och att den måste odlas för att människan ska överleva och frodas. Medkänsla kan vara klar, ljus och dynamisk kraft i vår polariserade värld. Alla inbjuds för att odla och praktisera medkänslans revolution.

www.charterforcompassion.org & https://www.facebook.com/CharterforCompassion/?fref=ts

Street Wisdom

Gatans visdom är ett social rörelse med uppdrag att ge inspiration till varje gata på jorden. ”Street wisdom” erbjuder workshops som leds av volontärer och professionella ”Street Wizards”. Syftet är att bidra till deltagarnas kompetens att se stadsmiljön på ett nytt sätt, ställa frågor och använda de svar som de upptäcker för att gå framåt i livet. Varför vänta på flykten till exotiska resmål när inspiration kan hittas på din egen tröskel? Gatans visdom visar dig hur du kan göra. Gå med i den globala rörelsen, låt oss skapa en skräddarsydd upplevelse för dig – och upptäck att svaren finns överallt.

www.streetwisdom.org & https://www.facebook.com/StreetWisdom1/?fref=ts

Länkar

E

Existential Psychology www.existentialpsychology.org/

E

SEPT Sällskapet för Existentiell Psykoterapi www.sept.nu

E

Society for Phenomenology and Existential Philosophy http://www.spep.org/

E

The Society for Existential Analysis http://existentialanalysis.org.uk/

E

International Collaborative of Existential Counsellors and Psychotherapists  http://www.icecap.org.uk/

E

International Network on Personal Meaning http://meaning.ca/

E

The International Focusing Institute www.focusing.org

E

European Focusing Association https://efa-focusing.eu/

E

London Focusing Institute londonfocusinginstitute.com

E

Focusing-Oriented Psychotherapy https://www.focusingtherapy.org/