Välj en sida

Workshop

Introduktion i fokusering

Fokusering är en metod som utgår från att människan har en inre vishet som känner vägen till helande. När vi är närvarande utan att värdera kan vi låta kroppen tala genom förnimmelser, t ex stämningar, inre bilder och sinnesförnimmelser. Genom ett lyhört lyssnade till kroppens signaler uppkommer en process som låter oss ana och urskilja delar av oss som vill bli kända och inkluderade i våra liv. Den varsamma dialogen mellan innehållet i det vi upplever och oss som ”närvaro” eller observatör kan leda till en djupare erfarenhetsbaserad självkännedom, som når bortom intellektuell kunskap och teorier. Genom Fokusering kan vi även förnimma den samhörighet som redan existerar mellan människor, naturen och världen som helhet.

Fokusering fungerar som egenvård genom närvaro, accepterande och medkänsla med alla aspekter av oss själva. Genom utövandet av fokusering kan vi i större utsträckning ”äga” våra egna erfarenheter, bli mer hela och bli mer grundade och hemma hos oss själva. Detta kan bidra till ökad trygghet och frimodighet. 

Fokusering kan även fungera som ett kompletterande verktyg för människor som arbetar med andra människor. Det innebär att utveckla lyssnandet och hållandet som ”metod”. Att vara grundad, närvarande, öppen, intresserad utan att värdera och varsam när vi tillsammans med den andra i det okända, kan få en terapeutisk i effekt i sig, utan att vi ”gör” något.

Fokusering kan bidra till

E

Ökad medkänsla med dig själv och andra.

E

Ökad lyhördhet för och kontakt med kroppen.

E

Att bli mindre överväldigad av känslor, tankar, minnen och din inre kritiker.

E

Bejakande av din inneboende nyfikenhet, kreativitet och upptäcka nya vägar.

E

Upptäcka mening och en ny väg i ditt liv utan att vara styrd av inre eller yttre auktoriteter

E

Upptäcka den samhörighet du har med andra och omvärlden, utan att förlora dig själv.

Fokusering utvecklades av Eugene T. Gendlin, filosof och psykoterapeut, för att uppmärksamma, acceptera och inkludera våra erfarenheter och utvecklas som människor i relation till vår omvärld (För mer information: www.focusing.org).

Information & Anmälan

E

Tid: Lördag den 18 nov kl. 10-17 – Söndag den 19 nov kl. 10-16.

E

Plats: Järntorgsgatan 12, 5 vån.

E

Kostnad: 2.400 kr/person.

E

Ledare: Ulla-Stina Johansson

E

Anmälan & betalning: Senast 3 november. Begränsat antal platser.

E

Enskilt samtal vid anmälan samt vid behov en timmas uppföljningssamtal, fika, frukt och kursmaterial ingår i avgiften.

Fokusering runt middagsbordet

Miljön runt vår barndoms middagsbord – där vi matades, åt och fick näring – kan ses som en samling för och vara en ingång till vårt känslomässiga landskap. Hur värdiga vi känner oss, på vilket sätt vi tar plats, hur vi relaterar till mat och ätande, och hur vi interagerar i sociala sammanhang, kan ha sina rötter i interaktionerna som ägde rum medan vi åt som barn.

Denna workshop utforskar dessa teman utifrån grundad närvaro och med stöd av gruppen. Vi tar varsamt och utan att värdera emot det som träder fram och erbjuder det möjligheten att erfaras och förstås på ett nytt sätt.

Deltagare behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av fokusering eller kunskap om någon speciell programvara. De kommer att få en länk till ett Zoom-möte före datumet för workshopen.

Information & Anmälan

E

Tid: Lördag den 2 dec 2017 kl. 14.00–15.30.

E

Plats: Zoom (Internetbaserat verktyg)

E

Kostnad: 300 kr/person. (exkl. moms)

E

Ledare: Ulla-Stina Johansson

E

Anmälan & betalning: Senast 25 nov. Begränsat antal platser.