Välj en sida

Retreat

Existera – Reflekterande retreat

Retreat betyder att dra sig tillbaka. Existera betyder att träda fram som den man är. Kanske är tillbakadragandet en förutsättning för att träda fram som den person man är? På denna retreat får vi möjlighet att stanna upp, ta en paus från vardagen, för att enskilt och tillsammans reflektera över våra erfarenheter och vår existens. Kanske kan vi finna nya sätt att träda fram på i våra liv?

Hur ska vi kunna vara närvarande, icke-värderande, behålla vår sunda nyfikenhet samt vara varsamma och modiga i vår komplexa och många gånger hotfulla värld? Hur ska vi kunna leva i paradoxen mellan att finna och ge uttryck för vår särprägel samtidigt som vi är förbundna med och behöver finna relationer och tillhörighet till andra och i världen? Hur ska vi kunna röra oss mot ökad hälsa; fysiskt, socialt, personligt och andligt?

Vi kommer att utgå från de mänskliga villkor som vi alla ställs inför och som ger upphov till existentiella frågor och dilemman till exempel; Vem är jag och vem kan jag bli? Hur kan jag skapa ärliga och goda relationer till andra människor? Har jag någon tillhörighet i världen? Vad är meningen med mitt liv? Vilken frihet och vilka möjligheter har jag? Vilka gåvor har jag och vad vill jag förverkliga i mitt liv? Vilken betydelse har kärlek och medkänsla? Kan det komma något gott utav begränsningar, smärta och vetskapen om döden?

Om vi söker svaren på dessa frågor och agerar i enlighet med det vi finner, blir vi medskapare till oss själva och världen. Vi är medskapare eftersom vi människor har (en viss) frihet att välja förhållningssätt och agerande till det som möter oss i livet.

Vårt mer eller mindre medvetna förhållningssätt till förnimmelser, stämningar, känslor, minnen, tankar och handlingar har betydelse för hur vi uppfattar och lever vårt liv. Genom att utforska och reflektera kan vi upptäcka vilka mönster som hindrar oss från att leva passionerat och finna öppningar för hur vi kan gå vidare i våra liv.

På retreaten kommer vi även att reflektera över hur våra upplevelser av samhället och världen kan påverka oss. Vi kommer att begrunda om vi kan bidra till ökad förståelse, samförstånd och fred i samhället och världen, genom hur vi lever våra liv.

Retreaten är lämplig för alla som vill få nya perspektiv på vad det vill säga att vara människa och söker en väg vidare i livet samt för dem som arbetar med andra människor och behöver inspiration.

Retreaten innefattar

E

Introduktion av det existentiella perspektivet på människan och livet.

E

Samtal, reflektion och delande i par och i grupp utifrån våra erfarenheter och om olika existentiella teman, från kärleken till döden och allt däremellan.

E

Övningar utifrån existentiella teman enskilt, i par och i grupp.

E

Meditation och tid för ”bara-varande” och promenader i de vackra omgivningarna.

Information & Anmälan

E

Tid: Fredag den 13 oktober kl. 18.00 – Söndag den 15 oktober kl. 16.00.

E

Plats: Sörby Retreatcenter och Naturhälsogård, Vessigebro, utanför Falkenberg.

E

Retreatavgift: 3.000 kr exkl. moms.

E

Mat och Logi: 1.550 kr. Logi i dubbelrum samt middag på fredag kväll, frukost, lunch och middag på lördag, frukost och lunch på söndag samt fika mellan måltiderna.

E

Ledare: Ulla-Stina Johansson

E

Anmälan & betalning: Senast 20 september. Begränsat antal platser.

Möjlighet finns att bli hämtad vid busstationen i Vessigebro eller tågstationen i Falkenberg. Retreaten börjar med middag kl. 18.00 på fredag den 13 oktober.

Varmt välkomna från och med kl. 15.00, då eftermiddagsfikat är uppdukat i lusthuset!