Välj en sida

Om Existera

Min vision är att skapa en trygg plats där människor kan möta sig själva och dela erfarenheter med varandra. Tillsammans kan vi då i närvaro och med öppet sinne varsamt utforska det hos oss själva och andra som ännu är okänt – både glädjen och möjligheter samt smärtan och begränsningar.

Våra olika förutsättningar i livet, hur andra tagit emot oss och vårt förhållningssätt till detta, har medfört att vi upplever mer eller mindre stora svårigheter att känna tillit och bejaka oss själva och livet. Vi har blivit avskilda och avskilt oss från andra människor, världen och naturen. Men på en existentiell nivå är vi alltid förbundna med denna helhet. Vi är som noder i ett nät och vi känner av de signaler som förmedlas genom nätet. Vi är ”interconnected”. Kanske kan det existentiella perspektivet hjälpa oss att öppna oss, gå ut ur avskildheten för att söka ett sannare uttryck för oss själva och ärligare relationer?

Som existentiellt inriktad psykolog tänker jag att vi människor ställs inför samma existentiella utmaningar, även om det tar sig olika uttryck för olika personer. Att vara människa innebär att vara i ständig process (Jmf. Human Being). Om vi alla möter existentiella utmaningar och ständigt förändras, i en föränderlig värld – vad har vi då att försvara? Vi delar de existentiella villkoren, som innebär att vi kan känna igen oss i varandra. Skulle vi då inte kunna ha hjälp av att öppna oss och utforska oss själva och dela det djupt personliga på en trygg mötesplats, för att bli mer levande och bli mer oss själva?

Vi är medskapare till oss själva genom hur vi träder fram (lat. exis´-tere). Har du trätt fram i ditt liv? Vem är du? Upplever du mening i ditt liv? Vart går din längtan och vad vill du förverkliga i ditt liv? Kan det komma något gott ut av sårbarhet, begränsningar, lidande och svårigheter? Har du medkänsla med dig själv och andra? Lever du engagerat och passionerat?

På livsfrågorna finns inga svar som är rätt eller fel. Det finns inte heller några ”livsexperter” som vi kan tillfråga. Vi behöver alla söka och finna våra egna svar på de frågor som vår existens ställer. De perspektiv som den existentiella psykologin ger, ditt eget utforskande, delande med andra, samtal och övningar kan underlätta för dig att finna just dina svar.

Jag vänder mig till dig som vill utforska din livsvärld och det som du vill förverkliga i ditt liv. Kanske du upplever bristande mening, inte vet vad du vill förverkliga i ditt liv, att du sitter fast i upprepning av samma livsmönster, upplever relationssvårigheter eller har fysiska sjukdomar och/eller psykologiska symtom av olika slag, t ex stress, ångest, trötthet och nedstämdhet. Men du behöver inte vara i kris eller uppleva psykologiska svårigheter för att kunna ha nytta av att reflektera över din existens.

Erbjudanden

Retreat vilket innebär att dra sig tillbaka från vardagen till en lugn och vacker plats omgiven av natur. Olika existentiella teman kommer att introduceras. Betoningen kommer dock att ligga på din livsvärld och dina livserfarenheter som vi varsamt utforskar genom övningar; enskilt, i par och i grupp. Det kommer att finnas fri tid för promenader och egna reflektioner.

Workshop vilket innebär att vi utforskar ett mer avgränsat tema på djupet, under en kortare tid.

Utbildning vilket innefattar föreläsningar om grunderna i existentiell filosofi, psykologi och terapi på förmiddagarna. På eftermiddagarna arbetar vi med övningar och samtal i grupp, där syftet är att du skall få möjlighet att tillämpa kunskapen, integrera den med dina egna erfarenheter och få insikt om egna existentiella ståndpunkter.

Psykoterapi vilket är en process av ett gemensamt utforskande av din livsvärld, såsom du upplever den, dina svårigheter, din vilja och den mening och de värden du vill uppnå av din förändringsprocess. Jag som psykoterapeut är din medvandrare, genuint intresserad av dig och försöker underlätta din process genom medkänsla, stöd och utmaningar.